Official Website of Rajasthan Badminton Association
 

Executive Committee Members Of Rajasthan Badminton Association

1. President: Sh. Mahesh Kumar Inani
2. VicePresident: Sh. Manoj Dasot
Sh. Som Ratan Arya
Sh. Sanjay Fatehpuriya
Sh. Anil Pareek
Sh. Kapil K Gupta
3. Hony. Secretary : Sh. K.K. Sharma
4. Hony. Treasurer : Sh. Choon Singh Bhati
5. Hony. Joint Secretary : Sh. Mohd. Jakir Hussain
6. Executive Member : Sh. Bhavendra Arora
Sh. Mahendra Diwakar
Sh. Rohit Arya
Sh. Govind Swami
Sh. Chandresh Kumar Sharma
Sh. Dinesh Dinkar
Sh. Lal Singh Sankhala
Sh. Rajeev Dwivedi
Sh.ChandreshSharma
Sh. Sumant Sharma
Sh. Narendra Khileri

 

 
 

Official Website of Rajasthan Badminton Association
 

 

Website Designed & Managed by Data Ingenious Global Limited
Copyright © 2016 Rajasthan Badminton Association